Website này là gì?

là website tra cứu thông tin công ty, được xây dựng nhằm cung cấp cho mọi người có một website tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu thông tin công ty, tra cứu mã số thuế chính xác, hiệu quả.

Dữ liệu trên website được lấy từ đâu?

Các thông tin trên website sử dụng thông tin từ Tổng cục thuế và từ internet. Chúng tôi trình bày lại dữ liệu, nâng cao tính năng tìm kiếm và bổ sung thêm tiện ích để người dùng có thể truy xuất và sử dụng dữ liệu tốt hơn.

Dữ liệu được thu thập và cập nhật bằng phần mềm tự động hoàn toàn, do vậy tại thời điểm hiện tại thông tin thực có thể đã thay đổi. Vì thế, quý khách chỉ nên sử dụng thông tin trên đây để tham khảo. Chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào liên quan đến việc quý khách sử dụng thông tin được cung cấp tại website này! Bạn có thể báo dữ liệu sai lệch để phần mềm cập nhật lại dữ liệu.

Tôi muốn cập nhật/xóa thông tin trên website thì phải làm thế nào?

Nếu bạn muốn cập nhậ/xóa thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn trên website này, vui lòng click vào trang Liên hệ và gửi yêu cầu cho chúng tôi, trong đó ghi rõ mã số doanh nghiệp và các thông tin cần cập nhật/xóa.